0730-44 54 05 ms@wallweins.se

Domare lörd: Tina Angrell Festival’s
Domare sönd: Jan Roger Sauge

Söndag
🌹 BIR CERT Wallwein’s Zolo Black *Zören*

🌹 BH-3 R-CERT Wallwein’s Yann Chave Crozes *Yngve*

🌹 Exl/1 CK Bäst Junior Wallwein’s Bare Foot *Ila*
🌹 Exl/2 CK Ch Wallwein’s Rocking Horse *Kisa*

🌻 Uppfödargruppen Best In Show – 2 🌻 (Bis:et dömde Jan-Roger Sauge)

Lördag
🌹 BH-2 CERT Wallwein’s Yann Chave Chrozes *Yngve*
🌹 BH-3 R-CERT Wallwein’s Zolo Black *Zören*

🌹 Exl/1 CK Bäst Junior Wallwein’s Bare Foot *Ila*
🌹 Exl/3 CK Ch Wallwein’s Rocking Horse *Kisa*

🌻 Uppfödargruppen BEST IN SHOW 🌻 (Bis:et dömde Kirsi Nieminen)

Bilder Jessica Lundin och filmer Christina Hättström

4 sep BIR och CERT Wallwein’s Zolo Black *Zören*, fler bilder hittar du här