0730-44 54 05 ms@wallweins.se

Planerade valpkullar

 Bruna och svarta valpar väntas.     Tyvärr visade det sig vid ultraljud att Vidja var tom.

Wallwein’s Westside Road *Werner* Wallwein’s Mia Mojito Frizzante *Vidja*

 

 

 

Jag förbehåller mig rätten att välja valpköpare.
Valpplanerna skall vara väl genomtänkta och som framöver skall innehålla aktiviteter ägnade för din blivande kompis Hund