0730-44 54 05 ms@wallweins.se

Valpar födda den 12 juli

Åtta valpar, två bruna hanar, fyra svarta hanar och två svarta tikar, e. SE U(u)CH NOUCH J FINUCH SE V-19 NORD V-19Wallwein’s Gemtree Bloodstone *Greger* – Wallwein’s Avalon ”Axa”OBS! Alla valpar är tingade

Valpar födda 26 mars

Åtta svarta valpar, två hanar och sex tikar, e. DK UCH NO UCH NO V-19 Fieldvalley’s Hackleberry Finn *Finn* – SE U(u)CH DKUCH(u) Wallwein’s Gigandos Tradition ”Leca”